Search

צוות מקצועי וותיק

Updated: Aug 17, 2021

מעבר להיותה גננת מוסמכת ובעלת ניסיון חיים בניהול גני ילדים, סיגל הינה בעלת תואר ראשון ושני בחינוך, מאמנת אישית, מנחת הורים ומאבחנת דידקטית. את הכלים והידע שברשותה היא מציעה גם להורים ולצוות הגן.

סיגל נוכחת בגן לאורך שעות היום ומעורבת בכל הנעשה בו. לצדה, צוות הגן המקצועי הכולל בין היתר שתי סייעות. ייחודיות הגן טמונה בין היתר בניסיונן רב השנים של נשות הצוות, והעובדה כי הן עובדות בגן עוד מיום הקמתו, היא שהופכת אותן לחלק בלתי נפרד מהצלחת הגן.

"הילדים רצים בשמחה בכל בוקר לזרועותיהן של בנות הצוות, והגן מהווה בית שני עבורם", מספרת סיגל. "אני נרגשת לגלות בכל פעם שהילדים לא רוצים לעזוב את הגן אחר-הצהריים, כיוון שהם מרגישים בטוחים ואהובים אצלנו".


10 views0 comments

Recent Posts

See All