Search

הקניית ערכים

Updated: Aug 10, 2021סיגל רואה חשיבות רבה בהקניית ערכים לילדי הגן. "אנו חלק בלתי נפרד בחינוך הילד. חשוב לי שכל ילד יקבל ערכים וכלים שיסייעו לו ויובילו אותו להחלטות הנכונות בהמשך חייו", אומרת סיגל. כך, ילדי הגן לומדים על סבלנות וסובלנות, על החשיבות להיות אדם טוב, לחלוק ולסייע לחבר שזקוק לעזרה.

"בגן שלנו מקבלים ילדים מכל קשת האוכלוסייה, באהבה ועם המון הכלה. חשוב לי שכל ילד בגן ירגיש שייך, שווה ואהוב", סיגל משתפת. צוות הגן מעודד את הילדים ליצירת קשרים חברתיים בגיל הרך, תוך התיווך הנדרש ולימוד דרכי התמודדות שונים. "אנו מקפידים על הכבוד בין הילדים בגן, והאינטראקציה בין הילדים נעשית תמיד בנועם ובסבלנות", אומרת סיגל. "הילדים מסייעים זה לזה וקיימת ביניהם אחווה ורגישות אחד כלפי השני".


67 views0 comments

Recent Posts

See All