Search

תפריט מזין ומתובל באהבה

בגן מוגשות ארוחות טריות וכשרות המבושלות מדי בוקר במטבח הגן, בטרם הילדים מגיעים. התפריט השבועי הינו מגוון ומזין וכל ארוחה מורכבת מכל אבות מזון. הורים שמגיעים אל הגן בבוקר נהנים מריחות התבשילים המרחפים באוויר, ומבקשים את המתכונים למאכלים השונים ושואלים אם הם יכולים להישאר לארוחת הצהריים. "ההורים שואלים באילו תבלינים אנחנו משתמשים שגורמים לילדים לאהוב כל כך את האוכל של הגן. אנחנו אומרים להם שהאוכל בגן מתבשל עם תבלינים של אהבה", מציינת סיגל בחיוך.


11 views0 comments

Recent Posts

See All