Search

גן שהוא משפחה

Updated: Aug 17, 2021

"אני רואה את תפקידי כגננת בליווי כל ילד וילדה בתקופה החשובה בה הם בונים את אישיותיים", מספרת סיגל. "אני מאמינה שמאחורי כל ילד יש מבוגר שמאמין בו ואני כאן בשביל לעזור לילדים שלנו לפרוח. גם אחרי כל השנים האלו, אני נהנית מהעבודה עם הילדים המקסימים והם גורמים לי אושר רב. גן שוש הוא הרבה מעבר לגן. ההורים והילדים הם כמו משפחה עבורי, והם נותנים בי אמון מלא" אומרת סיגל, "וכמו שקורה במשפחות, אני מתרגשת מאוד לפגוש את אותם ילדים שהיום כבר בוגרים, וכמובן מקפידה להגיע לשמחות האישיות שלהם עד היום.

"אני גאה לדעת שהיינו שם עבורם בתקופה החשובה והמעצבת הזו בחייהם".


16 views0 comments

Recent Posts

See All